Liên hệ

  • Địa Chỉ

    Boutik Cham Hotel , Ô LK - A204 Đường 1A , Khu đô thị biển An Viên , Phường Vĩnh Trường , Tp. Nha Trang, Khánh Hoà , Việt Nam
  • Email

    info@boutikcham.com
  • Điện Thoại

    0962.045.933 / 0258.222.5883